Dự án…

Một số hình ảnh về dự án.

Thiết kế TGA co.
Kiến trúc TGA co.
Dựng ảnh TGA co.
Thi công TGA co.
Thông tin dự án
Diện tích 100m2
Địa điểm Hà Tây quê lụa
Ngày bắt đầu Tháng 06 2019
Ngày hoàn thiện Tháng 08 2019
Giá thành Liên hệ