Dự án thi công nội thất căn hộ chung cư D’capitale

Một số hình ảnh về dự án.

Thiết kế TGA co.
Kiến trúc TGA co.
Dựng ảnh TGA co.
Thi công TGA co.
Thông tin dự án
Diện tích 90m2
Địa điểm Trần Duy Hưng Hà Nội
Ngày bắt đầu Tháng 06 2020
Ngày hoàn thiện Tháng 08 2020
Giá thành Liên hệ
1 Tan Hoang Minh
2 Tan Hoang Minh
3 Tan Hoang Minh
4 Tan Hoang Minh
5 Tan Hoang Minh
6 Tan Hoang Minh
7 Tan Hoang Minh
8 Tan Hoang Minh
9 Tan Hoang Minh
10 Tan Hoang Minh