Phương án phòng ngủ nhà ở Gia Đình, Quảng Ninh

Một số hình ảnh về dự án.

Thiết kế KTS. Nguyen Thanh Tuan
Kiến trúc TGA co.
Dựng ảnh KTS. An Nhu Khanh
Thi công TGA co.
Thông tin dự án
Diện tích 62m2
Địa điểm Hà Tây quê lụa
Ngày bắt đầu 26/11/2017
Ngày hoàn thiện 12/12/2017
Giá thành Liên hệ